Psia športová akadémia

Prenájom priestorov pre individuálny, alebo skupinový tréning.

Do zadanej rezervácie, prosíme, napíšte počet a mená účastníkov tréningu! Bez tejto informácie nebude prenájom schváleny.